Services

 

Healthcare Media

Jako jedyna grupa komunikacyjna w Europie możemy zaoferować Klientom, zintegrowany model usług dedykowany segmentowi Health. W ramach naszych lokalnych jak i międzynarodowych struktur stworzyliśmy grupę podmiotów o specjalistycznych kompetencjach. Jest to połączenie zespołów strategicznych, kreatywnych, mediowych, analitycznych oraz produkcyjnych, dedykowanych temu segmentowi. W tych obszarach współpracujemy z Klientami na bazie zaawansowanych danych z modeli ekonometrycznych, wspartych wiedzą strategiczną jak również danymi konsumenckimi a wszystko w celu wdrażania i realizowania skutecznych strategii marketingowych.

Kontakt

Business Development

Team Business Development

+48 22 203 60 00