Usługi

 

Zintegrowane planowanie mediów & konsulting

Oceniamy wydajność komunikacji marketingowej i przeprojektowujemy jej zawartość, strukturę i budżet. Oczywiście obejmuje to również stały przegląd i optymalizację kluczowych wskaźników biznesowych Klienta.

Mediaplus Brand Investor to narzędzie zaprojektowane specjalnie do tego celu, nasz instrument alokacji budżetu, który umożliwia planowanie i prognozowanie wpływu reklamy. Gwarantuje maksymalną efektywność w optymalizacji kampanii multimedialnych poprzez obliczanie prawdopodobieństwa kontaktu i użyteczności krańcowej - mając zawsze na uwadze decyzję klienta. Zasadniczo Brand Investor oblicza zasięg i punkty kontaktowe na poziomie indywidualnym i uwzględnia wpływ reklamy w celu ustalenia wszystkich możliwych scenariuszy budżetowych w odniesieniu do docelowych i kluczowych wskaźników biznesowych. To pozwala nam zagwarantować najbardziej wydajny miks mediów.

Kontakt

Business Development

Team Business Development

+48 22 203 60 00