Services

 

Performance Marketing

Optymalizcja SEO

SEO (Search Engine Optimization) jest jednym z najważniejszych i najbardziej zrównoważonych kanałów marketingu online. Dzięki szybkim stronom internetowym, odpowiednim treściom i funkcjonalnemu interfejsowi użytkownika, wyszukiwanie organiczne może być wykorzystane do skutecznego zaspokojenia potencjalnego popytu. Zachowania użytkowników i ich wymagania w obszarze SEO zmieniają się bardzo szybko. Eksperci z naszego zespołu SEO znają wymagania związane z profesjonalną optymalizacją wyszukiwarek, dzięki czemu możemy uzyskiwać właściwe wyniki dla właściwych użytkowników we właściwym czasie. SEO oferuje wyjątkową możliwość trwałego zwiększenia konwersji i przychodów, dzięki konsekwentnym inwestycjom. W miarę jak coraz bardziej rozpowszechnione staje się wyszukiwanie głosowe i wizualne, wiedza agencji w zakresie optymalizacji wyszukiwarek ma coraz większy wpływ na jej długoterminowy sukces.

Skuteczne działania SEO są zgodne z ustaloną strategią, składającą się z różnych środków technologicznych powiązanych z kontentem. Wynikają one z interakcji pomiędzy budowaniem marki, intencjami grupy docelowej, analizą konkurencji a możliwościami technologicznymi tworzonymi przez zasoby cyfrowe. Dla nas spektrum wydajności SEO obejmuje nadzór nad relaunchem strony, optymalizację czasu ładowania i współczynnika konwersji oraz analizę słów kluczowych. Influencer marketing, optymalizacja kontentu oraz kreacja również stanowią część usług w tej dziedzinie.

Reklama w wyszukiwarkach (SEM)

Płatna reklama w wyszukiwarkach (SEM, Search Engine Marketing) jest kluczowym elementem każdej strategii nastawionej na generowanie konkretnego efektu sprzedażowego. Istnieje wiele powodów, dla których warto zapewnić sobie widoczność dzięki zróżnicowanym reklamom marek i produktów w wyszukiwarkach, takich jak Google, Bing, a także w opartej na aukcjach sieci reklamowej Google (GDN) czy kanale sprzedaży marketplace, takim jak Google Shopping. Umożliwia to wyszukiwarkom dostarczanie najbardziej odpowiedniego ruchu z wysokim współczynnikiem konwersji, co pozwala uzyskiwać najwyższy odsetek przychodów ze wszystkich kanałów cyfrowych. Ponadto inteligentne zarządzanie kampaniami SEM może ukierunkować i zaspokoić potencjalny popyt istniejący na rynku. W idealnej ścieżce zakupu klienta, wyszukiwarka nie tylko odgrywa aktywną rolę w konwersji, ale działa również jako kanał przygotowawczy. Dlatego jest dla nas szczególnie ważne, aby zawsze postrzegać SEM jako część marketingu internetowego traktowanego całościowo. Zmiana zachowań użytkowników w stosunku do urządzeń mobilnych oraz zróżnicowane możliwości targetowania  i remarketingu również zwiększają wymagania dotyczące koncepcji, wdrożenia i optymalizacji skutecznych kampanii SEM. W szczególności automatyzacja w podsekcjach marketingu w wyszukiwarkach prowadzi do znaczących zmian ról i obowiązków. Zapewnia to ścisłą interakcję z optymalizacją zasobów cyfrowych (optymalizacja SEO i danych) w naszej codziennej działalności.

Nasze usługi:

• Reklama w wyszukiwarkach
• Reklama programatyczna
•  Audyty kont SEM
• Google Analytics
• Dashboardy
• Konsultacje dotyczące wyszukiwania
• Zarządzanie danymi 

Marketing afiliacyjny

Marketing afiliacyjny jest ważnym kanałem w międzynarodowym marketingu online. Oferuje ogromne możliwości w zakresie wdrożenia i przychodów Klientów. Wymaga optymalnego zarządzania programami i kampaniami partnerów afiliacyjnych, dlatego ważne jest, aby ich odpowiednio znaleźć i budować z nimi wysokiej jakości partnerstwo. Harmonijnie dopasowujemy każdy program do wszystkich innych działań związanych z marketingiem afiliacyjnym, aby zbudować optymalną synergię między kanałami.  Usługi i produkty naszych klientów są umieszczone we właściwych punktach na ścieżce konwersji i są skonfigurowane tak, aby realizować odpowiednie KPI kampanii. W tym celu współpracujemy z największymi sieciami afiliacyjnymi i najlepszymi partnerami, rozwijając długoterminowe i wysokojakościowe programy partnerskie.

Nasza wiedza i szerokie kontakty z marketerami oraz sieciami afiliacyjnymi pomagają budować wysokiej jakości partnerstwa, a tym samym wdrażać strategie marketingowe naszych klientów w sposób ukierunkowany na wyniki biznesowe. Oprócz zdefiniowania kluczowych wskaźników KPI dla naszych klientów, znajdujemy i oceniamy sieć afiliacyjną, która jest odpowiednia dla indywidualnych celów i sektorów działalności klienta. Integrujemy odpowiednie segmenty wydawców, które mają wpływ na całą ścieżkę: od podnoszenia świadomości wśród nowych klientów po reaktywację tych istniejących. Dzięki technologii dostępnej w sieciach i narzędziom zaprogramowanym wewnętrznie, oceniamy ogólną wydajność oraz wydajność marketingu pod względem jakości, efektywności kosztowej i interakcji między tymi dwoma działaniami. 

Kontakt

Business Development

Team Business Development

+48 22 203 60 00