Digital Natives - raport na temat pokolenia Y i Z

DIGITAL NATIVES STUDY 2.0 Korzystanie z usług digitalowych przez Generację Y i Z

Mediaplus Warsaw udostępnił raport przygotowany we współpracy Mediaplus Strategist Insights (międzynarodowy zespół strategiczny Mediaplus Serviceplan) wraz z Instytutem Badawczym Facit Research na temat konsumpcji mediów przez tak zwanych Digital Natives - pokolenia Y i Z. Przeanalizowano w nim media digitalowe nie tylko pod kątem częstotliwości użytkowania, ale też tolerancji reklam.

 

W odróżnieniu od podobnych zestawień, Digital Natives Study 2.0 koncentruje się na różnicy pomiędzy korzystaniem z telewizji i VOD wśród młodszych i starszych użytkowników digitalu. Dowodzi też, że reklamodawcy kierujący swój przekaz do obu tych grup powinni pamiętać o lepszym dopasowaniu komunikatu do odbiorcy, który konsumuje media legalnie i w związku z tym stawia im większe wymagania. Wnioski z badania zostały uzupełnione o komentarz odnoszący się do obecnej sytuacji socjoekonomicznej.

Link do raportu