Services

 

E-Commerce

E-commerce rozwija się dynamicznie i stanowi obecnie znaczną część sektora detalicznego. Zmieniające się zachowania konsumentów oznaczają, że cyfrowe kanały sprzedaży detalicznej oraz platformy internetowe stają się coraz ważniejsze dla producentów. Rosnąca konkurencja w zakresie widoczności i dystrybucji na różnych kanałach sprzedaży musi więc być brana pod uwagę w momencie alokacji i wykorzystania cyfrowych budżetów marketingowych. To wszystko spowodowało, że e-commerce sam w sobie stał się dyscypliną o szybkiej dynamice rozwoju. Zmiany w algorytmach oraz zachowaniach konsumentów na platformach internetowych, narzędzia do samodzielnej obsługi w zakresie wdrażania kampanii reklamowych, rosnąca liczba firm oferujących rozwiązania technologiczne spowodowały większą złożoność i potrzebę usług doradczych w tym wyspecjalizowanym obszarze.

E-commerce obejmuje wszystkie działania potrzebne do osiągnięcia sukcesu w handlu detalicznym. Niezbędny jest rozwój strategii dostosowany indywidualnie do każdego rynku z uwzględnieniem tworzenia atrakcyjnego lokalnie kontentu, zoptymalizowanego pod wyszukiwanie organiczne. Pomaga to osiągnąć wysokie współczynniki konwersji i zaprezentować marki oraz produkty w sposób przyciągający uwagę (optymalizacja marketplace). Odpowiedni dobór rozwiązań reklamowych i uważne zarządzanie nimi, odgrywają kluczową rolę w osiągnięciu sukcesu. Do tego wykorzystujemy wszystkie dostępne kanały: począwszy od reklamy typu „pay-per-click” i kampanii display z opcją „programmatic”, aż do innowacyjnych koncepcji targetowania klienta, takich np. jak rozwijanie umiejętności dla systemu głosowego Amazon Echo.

Jedynym sposobem osiągnięcia długofalowego sukcesu jest stałe monitorowanie wszystkich kluczowych wskaźników, by móc szybko i skutecznie odpowiadać na wymagania i potrzeby klientów. Aby to zagwarantować, stosujemy najbardziej nowoczesne narzędzia analityczne i rozwiązania w zakresie monitorowania, dedykowane  indywidualnym klientom. Wykorzystywane są one do zapewnienia optymalnej wydajności oraz rozpoznania możliwości rynkowych.

Kontakt

Business Development

Team Business Development

+48 22 203 60 00